Українською правильно “Вухань”

У зв’язку з назвою міста Вухань у нас актуалізувалася проблема транскрипції китайських назв. Китайською назва цього міста 武漢, як це звучить, можна почути, перейшовши за цим лінком. Транскрипція назви в системі піньїнь (латинізована чи романізована китайська): Wŭhàn або без діакритики Wuhan.

Вухань
Система піньїнь – це офіційно прийнята у світі (в тому числі й ООН) для латинського алфавіту фонетична система китайської мови, її також застосовують на території Китаю для навчання китайської мови та для карт чи транслітерації іноземних імен. Її створили китайці, починаючи ще з 1929 року, офіційно її затвердили в Китаї в 1958 році.
Для транскрипції російською кирилицею використовують систему Палладія, запропоновану ще 1839 року Нікітою Бічуріним. Після видання 1888 року китайсько-російського словника Палладія вона стала нормативною на території Російської імперії, а потім в СРСР, і, зокрема, в УРСР. Згідно з цією системою, Wuhan передається кирилицею як Ухань.
Традиція російської транскрипції в українських перекладах підтримувалася відсутністю в Україні з часів Радянського Союзу сходознавчих кафедр: сходознавців готували тільки в Ленінграді, Москві та Владивостоці. Однак, попри довгий вжиток, традиційна російська система була офіційно адаптована до українського алфавіту лише в 2009 році Надією Кірносовою.
Наприкінці 2018 року в Українському католицькому університеті на Правописному семінарі ім. Олекси Горбача, присвяченому правопису китайських власних та загальних назв в українській мові, було презентовано адаптовану до фонетичних особливостей нашої мови систему української практичної транскрипції китайських складів, розроблену Наталією Цісар та Надією Кірносовою. Однією з її особливостей є передача нескладотворчого “w” літерою “в”: “українська фонема /в/ відрізняє український мовний потік від російського, бо він промовляється як невідомий російській літературній мові півголосний [ṷ] чи губно-губний (білабіальний, утворюється змиканням губ) [w] — в російській же мові фонема /в/ реалізується виключно як губно-зубний (лабіо-дентальний, утворюється змиканням нижньої губи з верхніми зубами) [v]”.
Саме систему Кірносової—Цісар використовує тепер спеціалізоване українське сходознавче видавництво «Сафран».
Відповідно, за системою Кірносової—Цісар Wuhan передається кирилицею як Вухань.

орестДруль

Орест Друль, facebook

rous.ws

Русь | Всесвіт © rous.ws Думки авторів не завжди збігаються з думкою редакції rss